Karšuvos girios balsai (2010)

Karšuvos girios balsai

Tik ne kartą keliaudamas Karšuvos girios žaliaisiais takais pajunti tikrąją miškų platybę, šilų ir pelkių grožį. Kaskart vis pasineri į pasikartojantį, bet savaip kitokį vaizdų, kvapų bei garsų pasaulį. Įprasta, kad miške dažnai anksčiau ką nors išgirsti nei pamatai. Busdama iš žiemos miego, giria pamažu prisipildo garsų. Anksčiausiai apie ilgėjančios dienos virsmą pavasario link praneša čia žiemojantys sparnuočiai: zylės, lipučiai, nykštukai, geniai, juodosios meletos, naminės pelėdos. Pajutusios artėjančio pavasario žingsnius, parlekia ir pelkėse suklykia gervės. Joms įkandin sugrįžta ir senmiškiuose suūkauja karveliai uldukai, sučirškia amaliniai strazdai, virš sausos miško plynės nubanguoja lygutės giesmė. Vienintelėje girios pelkėje Artojoje tarp korijančio sniego lopų kasmet melodingai pragysta girios retenybės dirviniai sėjikai. Mėnesėta naktis pažadina lututes, bene gausiausias pušynų pelėdas. Šylantys pavasario orai pargena vis naujus sparnuočių pulkus. Suklega, atkunta ir atgimsta girios erdvės, kur kiekvienas gyvis kuriasi sau tinkamoje vietoje.

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direktorius Algis Butleris

 

 

 

 

 

 

 

01. Dirvinis sėjikas ( Pluvialis apricaria ) 2:31
02. Liputis ( Certhia familiaris ) 1:30
03. Strazdas giesmininkas ( Turdus philomelos ) 2:23
04. Lygutė ( Lullula arborea ) 1:16
05. Amalinis strazdas ( Turdus viscivorus ) 1:49
06. Juodoji zylė ( Parus ater ) 0:50
07. Kėkštas, 3 dalys ( Garrulus glandarius ) 1:54
08. Mažasis margasis genys ( Dendrocopos minor ) 1:07
09. Pilkoji gervė ( Grus grus ) 1:48
10. Žvirblinė pelėda ( Glaucidium passerinum ) 1:09
11. Lututė ( Aegolius funereus ) 1:28
12. Uldukas ( Columba oenas ) 1:41
13. Paprastoji raudonuodegė ( Phoenicurus phoenicurus ) 1:53
14. Juodoji meleta ( Dryocopus martius ) 1:25
15. Pilkoji meleta ( Picus canus ) 2:35
16. Šiaurinė pilkoji zylė ( Parus montanus ) 0:20
17. Nendrinis žiogelis ( Locustella luscinioides ) 1:18
18. Nendrinė lingė, 2 dalys ( Circus aeruginosus ) 1:37
19. Ilgasnapė vištelė ( Rallus aquaticus ) 2:26
20. Didysis dančiasnapis ( Mergus merganser ) 1:21
21. Slanka ( Scolopax rusticola ) 3:32
22. Perkūno oželis ( Gallinago gallinago ) 1:09
23. Lėlys ( Caprimulgus europaeus ) 1:09
24. Rytas pelkėje, margasis žiogelis ( Locustella naevia ) 6:25
25. Juodagalvė devynbalsė ( Sylvia atricapilla ) 4:11
26. Žalioji pečialinda ( Phylloscopus sibilatrix ) 1:56
27. Brastinis tilvikas ( Tringa ochropus ) 1:14
28. Karetaitė ( Troglodytes troglodytes ) 2:09
29. Mažoji musinukė ( Ficedula parva ) 1:51
30. Rudoji devynbalsė ( Sylvia communis ) 1:03
31. Sodinė devynbalsė ( Sylvia borin ) 1:14
32. Pilkoji devynbalsė ( Sylvia curruca ) 0:25
33. Paprastasis purplelis ( Streptopelia turtur ) 1:25
34. Margasparnė musinukė ( Ficedula hypoleuca ) 0:59
35. Didžioji zylė ( Parus major ) 1:12
36. Mažoji krakšlė ( Acrocephalus scirpaceus ) 0:48
37. Ežerinė nendrinukė, 2 dalys ( Acrocephalus schoenobaenus ) 2:26
38. Tošinukė ( Hippolais icterina ) 1:50
39. Volungė ( Oriolus oriolus ) 3:13
40. Griežlė ( Crex crex ) 0:44
41. Sketsakalis ( Falco subbuteo ) 1:17
42. Erškėtžvirblis ( Prunella modularis ) 1:04
43. Kiauliukė ( Saxicola rubetra ) 1:10
44. Pilkoji musinukė ( Muscicapa striata ) 0:49
45. Raudongalvė sniegena ( Carpodacus erythrinus ) 1:20
46. Taurusis elnias ( Cervus elaphus ) Naminė pelėda ( Strix aluco ) 1:51


Trukmė 79:41