Novaraisčio balsai (2008)

Novaraiscio_balsai

Po dienos darbų ir rūpesčių už miško nusileido saulė, tik raudoni debesys dar slenka dangumi. Į gamtą ateina ramybė... Novaraistyje gegužės gale naktis kupina pačių įvairiausių balsų ir garsų. Jie pinasi į vieną nuostabią nakties muziką, kurios melodijas išrišti, atpažinti gali tik atidus klausytojas. Baublio būksėjimas, perkūno oželio mekenimas, ilgasnapės vištelės kurksėjimas ir varlių kvarkimas susimaišo su pempės „gyvi gyvi“, pilkųjų žąsų gagenimu ir ančių sparnų šnaresiu. Klausai ir supranti, kad visa tai galėjo sukurti tik Didysis Kompozitorius - Gamta.

Gamtininkas Selemonas Paltanavičius

01 Cyplė 1:17
02 Perkūno oželis 1:25
03 Brastinis tilvikas 1:29
04 Pilkoji žąsis 1:56
05 Juodasis strazdas 1:28
06 Lakštingala 4:04
07 Perkūno oželis 4:01
08 Pilkoji gervė (1 dalis) 3:30
09 Raisto nakties garsai 17:20
10 Didysis baublys 2:12
11 Ankstyvoji pečialinda 1:56
12 Gulbė giesmininkė 1:47
13 Švygžda 1:32
14 Liepsnelė 1:49
15 Žalioji rupūžė 1:02
16 Didžioji krakšlė 1:44
17 Rudoji devynbalsė 2:57
18 Mažoji krakšlė 1:58
19 Sidabrinis kiras 0:56
20 Upinė žuvėdra 0:50
21 Volungė 2:26
22 Juodagalvė devynbalsė 0:55
23 Didžioji zylė 1:01
24 Šiaurinė pečialinda 1:08
25 Pilkoji pečialinda 0:52
26 Nendrinė starta 1:42
27 Kūdrinė varlė 2:36
28 Pempė 2:04
29 Pilkoji žąsis 4:06
30 Pilkųjų gervių fortissimo 1:15
31 Pilkoji gervė (2 dalis) 4:04
32 Pilkoji gervė (3 dalis) 2:19


Trukmė 79:56