Kretuono balsai (2007)

Kretuono_balsai

Kiek akys aprėpia – paukščių karalija: rudagalviai, sidabriniai ir paprastieji kirai, upinės, juodosios ir mažosios žuvėdros, griciukai, tulikai, pempės. Nuo daugiasparnio plunksnų plazdesio virpa oras, ausis plėšo neapsakomas klyksmas ir riksmas. Pavieniai garsai susilieja į kurtinamą ūžesį, kuris lyg vėjas akimirkai nurimsta, aptilsta, girdimi tik žavingi griciuko virkavimai, žiūrėk, klegesys siautulingai vėl atgyja ir ore plevena pažįstamų ir nepažįstamų paukščių balsai. Pakeli galvą ir nejučiomis susigūži – tiesiai žemyn pikiruoja rudagalvis kiras. Išsižiojęs, visa gerkle klykdamas, paukštis lyg strėlė prašvilpia pro pat galvą, kyla į viršų ir vėl puola. Bandau suskaičiuoti paukščius bent apytikriai... šimtas... du šimtai... penki... tūkstantis... Tačiau kolektyvinė sparnuočių ataka Didžiojoje Kretuono saloje priverčia bėgti.

Gamtininkas Vytautas Drūteika

 

01 Rytas Žemaitiškės pievose 2:35
02 Ežerinė nendrinukė 4:09
03 Šelmeninė kregždė (1dalis) 2:40
04 Sidabrinis ir paprastasis kiras 4:16
05 Didžioji krakšlė 3:42
06 Raudonkojis tulikas 2:16
07 Vakaras Žemaitiškės pievose 2:13
08 Švygžda 1:14
09 Griciukas 2:58
10 Rudagalvis kiras 0:45
11 Pempė 1:53
12 Juodoji devynbalsė 1:04
13 Varnėnas 2:11
14 Šelmeninė kregždė (2dalis) 1:05
15 Lakštingala 3:17
16 Geltongalvė kielė 0:48
17 Griežlė 0:52
18 Žemaitiškės pievų bolero 6:47
19 Kiauliukė 1:39
20 Raudongalvė sniegena 3:11
21 Geltonoji kielė 2:45
22 Geltonoji starta 1:34
23 Rudoji devynbalsė 1:14
24 Juodoji žuvėdra 3:19
25 Upinė žuvėdra 4:55
26 Sidabrinis kiras 1:21
27 Žuvėdros ir kirai 1:30
28 Volungė 7:48
29 Karetaitė 1:06
30 Ankstyvoji pečialinda 0:41
31 Didysis baltasis ir pilkasis garnys 1:03
32 Žaliakojis tulikas 1:54

 


Trukmė 78:47