Atgimusio Novaraisčio balsai (2014)

Atgimusio Novaraiščio balsai

Iš apžvalgos bokštelio žvalgantis po raibuliuojančius Novaraisčio vandenis ir plačią nendrynų juostą net sunku patikėti, kad čia kažkada buvo paprasčiausias durpynas. Nustojus kasti durpes, į dykynę panašūs plotai buvo perduoti Šakių miškų urėdijai. Patvenkę Novos upelį miškininkai pakėlė šios vietos vandens lygį, iškirto per keliolika metų sparčiai sužėlusius beržų ir karklų sąžalynus. Ir viskas neatpažįstamai pasikeitė: dabar viena buvusio durpyno dalis panašėja į tyrą su nendrynais ir pavieniais užkežusiais medžiais, o kita primena seklų ežerą su durpių kalvų suformuotomis salomis. Atgimusį Novaraistį greitai vėl atrado ir pamėgo paukščiai, kurie dabar čia klega nuo ryto iki vakaro. Tik saulei prisilietus prie miško juostos, visą dieną šurmuliavę paukščiai pradeda rimti. Bet štai už miško, padangėje įžiūrime vos pastebimas plonas banguotas juosteles – tai pilkosios gervės virtinėmis sugrįžta iš aplinkinių laukų, trimituodamos sveikina  Novaraisčio tyrus, apsuka vieną, antrą ratą ir leidžiasi į nendryną. Po saulėlydžio dar ne vieną valandą padangė aidi nuo tūkstančių čia nakvoti besirenkančių ir pasitinkančių gervių klyksmų. Stojus tamsai, Novaraistis prityla, tik retkarčiais trimitų garsai perskrodžia nakties ramybę ir nuvilnija aidas.
Aplankius Novaraistį, maloniai nuteikia patirti įspūdžiai ir ilgai išlieka atmintyje šios nepaprastos vietos vaizdai ir garsai.

Gamtininkas Remigijus Karpuška

 

Gamtos garsų įrašus papildo aktoriaus Petro Dimšos pasakojimas
apie Novaraistį ir jo gyvūniją.

01. Rytas raiste 1:54
02. Brastinis tilvikas, pilkoji žąsis 1:16
03. Eurazinė cyplė, laukys, didžioji antis 1:43
04. Gulbė giesmininkė, ankstyvoji pečialinda 1:25
05. Perkūno oželis, ankstyvoji pečialinda, pilkoji pečialinda 1:41
06. Didysis baublys, tamsusis tilvikas, tikutis 1:52
07. Ilgasnapė vištelė, kūdrinė varlė 1:07
08. Plovinė vištelė, ilgasnapė vištelė 1:15
09. Kūdrinė varlė 1:04
10. Švygžda, pilkoji gervė 0:44
11. Gegutė, paprastasis kikilis, volungė 1:45
12. Kiauliukė, didžioji krakšlė, rytinė lakštingala 1:11
13. Nendrinis žiogelis, pilkoji gervė, didysis baublys 1:11
14. Juodasis strazdas 1:20
15. Rytinė lakštingala 1:24
16. Raisto nakties aidai, pilkoji gervė 4:27
17. Bebras, rytinė lakštingala, didysis baublys, kūdrinė varlė 3:01
18. Liepsnelė, pilkoji gervė, rytinė lakštingala 1:10
19. Didžioji krakšlė, rytinė lakštingala 1:17
20. Pilkoji žąsis, didžioji krakšlė 1:06
21. Ankstyvoji pečialinda, didžioji krakšlė 1:20
22. Pilkoji pečialinda 1:05
23. Juodagalvė devynbalsė 1:02
24. Didžioji zylė, rytinė lakštingala 1:04
25. Dirvinis vieversys 1:05
26. Mažoji krakšlė, raudongalvė sniegena 0:55
27. Šiaurinė pilkoji zylė 1:12
28. Rudoji devynbalsė 1:08
29. Nendrinė starta 1:08
30. Sidabrinis kiras, kūdrinė varlė 1:29
31. Upinė žuvėdra 1:22
32. Pilkoji devynbalsė, volungė 1:16
33. Kurklys 0:59
34. Volungė, paprastoji medšarkė 1:12
35. Pempė, žaliakojis tulikas, didžioji krakšlė 1:25
36. Pilkasis garnys, varnėnas 1:05
37. Šelmeninė kregždė, urvinė kregždė 2:04
38. Varnėnas 1:20
39. Šernas, pilkoji gervė 4:31
40. Taurusis elnias, pilkoji gervė, didžioji antis 2:00
41. Ruduo raiste, pilkoji gervė 1:20
42. Atsisveikinimas 1:27


Trukmė 63:43