Dzūkijos ir Bebros gamtos garsai (2018)

Dzūkijos gamtos garsai

Didelėse Dainavos krašto giriose ir sunkiai įžengiamuose pelkynuose vis dar gali surasti vietų, kur klesti žmogaus veiklos beveik nesudarkytas savitas laukinės gamtos pasaulis. Į kontinentines kopas supustytuose smėlynuose ošia neaprėpiami šilai, gausu šaltinių ir upelių, sraunių ir lėtasrūvių upių, tyvuliuoja ežerai ežerėliai. Vieni iš jų mažyčiai, sklidini skysto dumblo ir beužželiantys, o kiti dar atviri ir erdvūs, plakantys vilnis į tvirtą krantą. Miškai vis dar saugo nuošalias kurtinių ir tetervinų tuoktuvių vietas, paskutines žalvarnių slaptavietes. Naktį nurimusios girios atkartoja lėlių kurkimą ar lutučių pupsėjimą, slopius naktinėjančių žvėrių žingsnius. Raistuose netyla gervių sąšaukos, nerimastingas tikučių tiksėjimas ar dirvinių sėjikų pašvilpavimas. Didesniųjų upių ir ežerų salose skamba daugiabalsiai upinių ir mažųjų žuvėdrų, rudagalvių kirų riksmai. Lapuočių miškai, paupių ir paežerių tankumynai sklidini įvairiausių giesmininkų paukščių ulbesio. Tereikia tik įsiklausyti ir pabūti vienumoje su mus supančia gamta.

Gamtininkas Eugenijus Drobelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzūkijos gamtos garsai

Buvusia Jotvingių, dar Dainaviais vadintų, žeme iš Augustavo girios klampynių atitekančius vandenis surenka Bebros upė. Jos pakrančių pelkynai ir didžiulės pavasario polaidžio užliejamos pievos yra unikalus laukinės gamtos kūrinys, neįtikimai išlikęs iki mūsų dienų. Daugelio tokių upių vagos jau seniai ištiesintos, o jų platūs slėniai nusausinti, pelkynai paversti kultūrinėmis pievomis ar dirbamais laukais... Bebros upės pakrantėse dideli plotai užmirkusių viksvinių pievų, miškų, senvagių ir pelkių liko nepaliesti. Tad upė netrikdoma gali raitytis ir kraipytis, keisti vagą, o pavasarį per potvynius užlieti neaprėpiamus plotus. Nesudarkyta gamta atsidėkodama leidžia grožėtis vandens paviršių skrodžiančių bebrų ir ūdrų siluetais, čaižiais medvarlių balsais, daugiatūkstantiniais žąsų, ančių, gervių ir gaidukų sambūriais, upės pakrantėse sustingusių grobio tykančių didžiųjų baltųjų garnių pozomis, šaižiais baltaskruosčių žuvėdrų riksmais, slopiu stulgių tarškesiu, švelniomis meldinių nendrinukių giesmėmis ir daugybės kitų sparnuočių klegesiu.

Gamtininkas Eugenijus Drobelis

 

Dzūkijos gamtos garsai

01. Šiaurinė pilkoji zylė, didysis margasis genys 1:02
02. Strazdas giesmininkas 0:36
03. Liepsnelė 0:47
04. Miškinis kalviukas, tetervinas 2:36
05. Žaliukė 1:15
06. Ankstyvoji pečialinda 1:33
07. Pilkoji pečialinda, pilkoji varna 1:10
08. Žalioji pečialinda 0:47
09. Margasparnė musinukė 1:01
10. Raiboji devynbalsė 0:37
11. Grąžiagalvė 1:38
12. Lygutė 1:15
13. Didysis margasis genys, paprastoji raudonuodegė 1:08
14. Gegutė, pilkoji žąsis, kranklys, didysis baublys, rudoji devynbalsė,
      geltonoji starta 1:12
15. Raudongalvė sniegena 0:46
16. Kurtinys, strazdas giesmininkas 1:07
17. Tetervinas 1:25
18. Kukutis 0:55
19. Žalvarnis 1:15
20. Lututė, liepsnelė 0:47
21. Lėlys, slanka 1:45
22. Briedis 3:21
23. Naminė pelėda, baltakaktė žąsis 1:28
24. Taurusis elnias 2:15
25. Švygžda, paprastoji pempė 1:00
26. Rytinė lakštingala 2:08
27. Dirvoninis kalviukas 0:52
28. Meldinė nendrinukė 2:57
29. Karklinė nendrinukė 1:42
30. Ežerinė nendrinukė 2:08
31. Plėšrioji medšarkė 0:52
32. Dirvinis sėjikas, pilkoji gervė 1:18
33. Perkūno oželis 1:34
34. Dryžagalvė kryklė 0:59
35. Baltakaktė žąsis, nendrinis žiogelis 0:51
36. Nendrinė starta 0:47
37. Ilgasnapė vištelė 1:39
38. Paprastasis griciukas, rudagalvis kiras 1:53
39. Mažoji krakšlė, perkūno oželis 1:41
40. Ūsuotoji zylė, nendrinis žiogelis 1:57
41. Tamsusis tilvikas, laukys 0:38
42. Laukys, gulbė nebylė 1:05
43. Baltasparnė žuvėdra 0:58
44. Gaidukas 0:31
45. Pilkoji antis 1:13
46. Eurazinė cyplė 1:11
47. Tikutis 1:28
48. Didysis baublys 1:32
49. Gulbė nebylė 1:11
50. Rudagalvis kiras 1:33
51. Didžioji krakšlė 0:57
52. Raudonkojis tulikas, perkūno oželis, paprastoji pempė 0:59
53. Pilkoji gervė, pilkoji žąsis 2:00
54. Gulbė giesmininkė 0:50
55. Pievinė ir smailiasnukė varlė, kėkštas, perkūno oželis, liepsnelė,
      pilkoji gervė, brastinis tilvikas 2:22
56. Žalioji rupūžė, raudonpilvė kūmutė, dirvinis vieversys 2:28
57. Paprastoji medvarlė 0:59
58. Kūdrinė varlė, ilgasnapė vištelė, didysis baublys 1:24

Trukmė 79:35


Bebros pakrančių balsai

01. Baltaskruostė žuvėdra 1:36
02. Paprastasis griciukas, rudagalvis kiras 3:28
03. Tikutis 1:45
04. Pilkasis garnys 1:08
05. Švygžda 1:58
06. Rytinė lakštingala, ilgasnapė vištelė 3:01
07. Pilkoji žąsis, baltasis gandras 2:14
08. Rudagalvis kiras 0:52
09. Paprastasis varnėnas, baltaskruostė žuvėdra, paprastoji pempė 2:04
10. Paprastoji kiauliukė 1:04
11. Nendrinė starta 1:35
12. Geltonoji starta, dirvoninis svirplys 2:33
13. Rudoji devynbalsė 2:43
14. Raiboji devynbalsė, pilkoji pečialinda 1:50
15. Dirvinis vieversys 1:19
16. Didžioji kuolinga 1:10
17. Stulgys 4:25
18. Meldinė nendrinukė 2:26
19. Ežerinė nendrinukė 1:52
20. Margasis žiogelis 1:59
21. Nendrinis žiogelis, pilkoji gervė 3:35
22. Ankstyvoji pečialinda 2:21
23. Urvinė kregždė 1:23
24. Gulbė nebylė 0:44
25. Gegutė 2:40
26. Volungė 2:29
27. Smilginis strazdas 1:53
28. Strazdas giesmininkas 2:46
29. Stirna 1:00
30. Kūdrinė varlė 2:24

Trukmė 62:22