Saugomų teritorijų paukščių balsai (2011)

 Lietuvos saugomų teritorijų paukščių balsai

Gilus gamtos grožio ir vertės pajautimas padėjo išplėtoti įvairiapusę saugomų teritorijų sistemą. Rezervatuose ir draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose apstu gamtos ir kultūros vertybių, čia saugomos įvairiausios gyvūnų ir augalų rūšys.

Ką žinome apie Lietuvos gamtos vertybes, unikalias mūsų gimtojo krašto vietoves, ar pažįstame savo krašto paukščius, ar atpažįstame jų balsus? Ar girdėjote, kaip suokia lakštingala, kaip griežia griežlė, kaip trimituoja gervės, kaip baubia didysis baublys, ciksi lygutės, ūbauja pelėda...?

Jei ne, išgirskite širdžiai mielus saugomų teritorijų paukščių balsus. Šioje kompaktinėje plokštelėje jų daugiau kaip devyniasdešimt, dauguma šių paukščių įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Pažindami padėkime jiems išlikti.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM direktorė Rūta Baškytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščių regioninis parkas
01. Margasparnė musinukė (Ficedula hypoleuca), Juodasis strazdas (Turdus merula) 1:06
02. Varnėnas (Sturnus vulgaris), strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 1:28
03. Karklinė nendrinukė (Acrocephalus palustris), dūminė raudonuodegė (Phoenicurus ochruros) 1:08
04. Dagilis (Carduelis carduelis) 1:10
05. Žaliukė (Carduelis chloris) 1:03
06. Kiauliukė (Saxicola rubetra), dirvinis vieversys (Alauda arvensis) 1:05
07. Raudongalvė sniegena (Carpodacus erythrinus), geltonoji starta (Emberiza citrinella) 1:09

Biržų regioninis parkas, Biržų girios biosferos poligonas
08. Miškinis kalviukas (Anthus trivialis), gegutė (Cuculus canorus) 1:32
09. Keršulis (Columba palumbus) 1:11
10. Plėšrioji medšarkė (Lanius excubitor) 0:43
11. Uralinė pelėda (Strix uralensis), karetaitė (Troglodytes troglodytes) 1:13
12. Kikilis (Fringilla coelebs), didžioji zylė (Parus major), pilkoji gervė (Grus grus) 0:55
13. Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus), slanka (Scolopax rusticola) 0:59
14. Sodinė nendrinukė (Acrocephalus dumetorum) 1:17

Dzūkijos nacionalinis parkas, Dainavos giria
15. Svirbelis (Bombycilla garrulus), ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 0:54
16. Tetervinas (Tetrao tetrix) 1:17
17. Lėlys (Caprimulgus europaeus), gegutė (Cuculus canorus) 1:08
18. Kukutis (Upupa epops), kikilis (Fringilla coelebs) 1:07
19. Žalvarnis (Coracias garrulus) 1:02
20. Uldukas (Columba oenas), kikilis (Fringilla coelebs) 1:14
21. Kurtinys (Tetrao urogallus) 1:14
22. Paprastoji medšarkė (Lanius collurio) 0:52

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono ornitologinis draustinis
23. Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus), rudagalvis kiras (Larus ridibundus) 0:55
24. Raudonkojis tulikas (Tringa totanus), pempė (Vanellus vanellus) 0:50
25. Paprastasis griciukas (Limosa limosa) 1:12
26. Griežlė (Crex crex), rudagalvė kryklė (Anas crecca) 0:32
27. Švygžda (Porzana porzana) 0:44
28. Žaliakojis tulikas (Tringa nebularia) 1:09
29. Juodoji žuvėdra (Chlidonias niger), nendrinė starta (Emberiza schoeniclus) 1:01

Nemuno deltos regioninis parkas
30. Baltakaktė žąsis (Anser albifrons) 1:02
31. Didžioji zylė (Parus major), didžioji antis (Anas platyrhynchos) 0:39
32. Nendrinė starta (Emberiza schoeniclus), gulbė nebylė (Cygnus olor) 0:50
33. Dirvinis vieversys (Alauda arvensis), baltakaktė žąsis (Anser albifrons) 0:42
34. Didysis apuokas (Bubo bubo), didžioji antis (Anas platyrhynchos) 1:03
35. Smilginis strazdas (Turdus pilaris), kikilis (Fringilla coelebs) 0:38
36. Pilkoji varna (Corvus cornix) 0:54

Neries regioninis parkas
37. Upinis žiogelis (Locustella fluviatilis) 0:54
38. Karetaitė (Troglodytes troglodytes) 1:02
39. Sketsakalis (Falco subbuteo) 1:24
40. Naminė pelėda (Strix aluco) 0:56
41. Nykštukas (Regulus regulus), Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 0:42
42. Kėkštas (Garrulus glandarius) 0:57
43. Mėlynoji zylė (Parus caeruleus) 0:48
44. Pilkoji meleta (Picus canus) 0:52
45. Bukutis (Sitta europaea), varnėnas (Sturnus vulgaris) 0:52

Panemunių regioninis parkas, Novaraisčio ornitologinis draustinis
46. Didysis baublys (Botaurus stellaris), tikutis (Tringa glareola) 1:13
47. Perkūno oželis (Gallinago gallinago), pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita) 1:26
48. Rudoji devynbalsė (Sylvia communis) 0:51
49. Mažoji krakšlė (Acrocephalus scirpaceus) 0:44
50. Lakštingala (Luscinia luscinia) 1:21
51. Pilkoji žąsis (Anser anser), didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) 1:00
52. Gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus), upinė žuvėdra (Sterna hirundo) 1:10
53. Ilgasnapė vištelė (Rallus aquaticus) 1:02
54. Pilkoji gervė (Grus grus) 1:21

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Rūdninkų girios biosferos poligonas
55. Liepsnelė (Erithacus rubecula), didysis margasis genys (Dendrocopos major) 1:12
56. Didysis margasis genys (Dendrocopos major) 0:42
57. Pempė (Vanellus vanellus), strazdas giesmininkas (Turdus philomelos) 1:11
58. Lygutė (Lullula arborea), tetervinas (Tetrao tetrix) 1:29
59. Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix), lygutė (Lullula arborea) 0:49
60. Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus) 1:21
61. Grąžiagalvė (Jynx torquilla), kikilis (Fringilla coelebs) 1:03
62. Dirvoninis kalviukas (Anthus campestris), tetervinas (Tetrao tetrix) 0:29

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas
63. Lututė (Aegolius funereus) 0:53
64. Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus) 1:23
65. Juodoji zylė (Parus ater), nykštukas (Regulus regulus), bukutis (Sitta europaea) 1:05
66. Sodinė devynbalsė (Sylvia borin) 1:00
67. Juodgalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla), gegutė (Cuculus canorus) 1:07
68. Žvirblinė pelėda (Glaucidium passerinum) 0:46
69. Volungė (Oriolus oriolus), kikilis (Fringilla coelebs) 1:40
70. Margasis žiogelis (Locustella naevia), ežerinė nendrinukė (Acrocephalus schoenobaenus) 0:34

Ventos regioninis parkas, Virvytės hidrografinis draustinis
71. Juodasis strazdas (Turdus merula) 1:04
72. Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos), keršulis (Columba palumbus) 1:04
73. Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica), baltasis gandras (Ciconia ciconia) 0:49
74. Kranklys (Corvus corax), kikilis (Fringilla coelebs) 0:54
75. Paprastasis suopis (Buteo buteo), kėkštas (Garrulus glandarius) 1:17
76. Tošinukė (Hippolais icterina) 1:04
77. Juodoji meleta (Dryocopus martius) 1:07


Trukmė 79:46